top of page

Maatwerkbedrijf

De Posthoorn

De Posthoorn zorgt voor een duurzame tewerkstelling voor mensen die om verschillende redenen moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door psychosociale problemen, langdurige werkloosheid, een arbeidsbeperking, …

De Posthoorn biedt werkervaring, met het oog op integratie op de reguliere arbeidsmarkt.

Sociale economie De Posthoorn

Zorg voor werk op maat

Ervaringsgericht werken

We bieden bedrijfsactiviteiten aan waarbij de participatie van de doelgroep voorop staat en gewerkt wordt aan het verhogen van de competenties. Het ervaringsgericht werken verbetert de kansen op doorstroom. Geschoolde begeleiders ondersteunen onze doelgroepwerknemers op de werkvloer. Per afdeling draagt een diensthoofd de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking.

Maatwerkbedrijf

De Posthoorn vzw is een Maatwerkbedrijf, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De VDAB gaat na in hoeverre een werkzoekende in aanmerking komt voor tewerkstelling binnen een Maatwerkbedrijf. Geïnteresseerden richten zich dan ook best naar hun lokale werkwinkel.

Kwaliteitsvolle producten en diensten

De Posthoorn staat open voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Posthoorn kiest voor duurzaamheid,  geeft voorrang aan kwaliteitsvolle arbeid en omarmt diversiteit. We hebben steeds aandacht voor het milieu en de samenleving.

De kwaliteit staat voorop: we streven naar een kwaliteitsvol product of dienst voor onze klanten.

Historiek

Strijkatelier

De Posthoorn vzw startte in 1987 met het aanbieden van opleiding en werkervaring in een activeringstraject naar werk op de gewone arbeidsmarkt. De voormalige boerderij van de kolenmijn van Beringen was van meet af aan de uitvalsbasis. In 1988 werden een naaiatelier en een kleine tuindienst opgestart.

De scholen en het PMS voor het buitengewoon onderwijs in Beringen, de Overleggroep Welzijnswerkers kanton Beringen, ondersteund door Streekontwikkeling West-Limburg, namen het initiatief om een vzw op te richten. Stilaan kwam in heel Vlaanderen het besef dat slechts een beperkt deel van de doelgroep toegang had tot de arbeidsmarkt. Er was nood aan een beschermde, duurzame tewerkstelling van laaggeschoolde, langdurig werklozen.

In 1994 werd De Posthoorn dan ook erkend als sociale werkplaats.

In datzelfde jaar werd, naast de hoevewinkel, een taverne geopend. In 2004 kwam hier ook een strijkdienst bij, erkend in het kader van de wetgeving op de dienstencheques.

Vanaf 1 januari 2019 is De Posthoorn erkend als Maatwerkbedrijf. Met deze regelgeving creëert de Vlaamse Overheid een uniform subsidiekader voor de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. De erkenning geldt voor de groendienst, het naaiatelier en de horeca-afdeling.

 

In totaal stelt de vzw De Posthoorn zo’n 75 doelgroepwerknemers en een 20-tal begeleiders en omkaderend personeel te werk.

Jaarverslag

In onze jaarverslagen geven we jou een blik achter de schermen van De Posthoorn. We vertellen jou waarvoor onze medewerkers zich het afgelopen jaar hebben ingezet.

Veel leesplezier!

bakkerij.png
De Posthoorn
bottom of page