top of page
Image4_000.png

Bouw jij mee aan De Posthoorn van morgen? 

De Posthoorn investeert in de toekomst van haar horeca. Onze site wordt de komende jaren omgevormd tot een gezellige hot spot en verkooppunt voor lokale en ambachtelijke producten.

Een ruimere taverne en winkel? Een professionele keuken en bakkerij? Een gezellig terras op de binnenkoer? Een vernieuwde feestzaal met lift?

 

Het zijn maar enkele van de vele ideeën die op tafel liggen om de site van De Posthoorn nog mooier en aangenamer te maken voor iedereen én dit allemaal ten voordele van de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. Maar de uitvoering van al deze ideeën kost handenvol geld.

Je kan dit bouwproject steunen via een fiscaal aftrekbare gift. Je krijgt een belastingvermindering van 45% voor elke gift vanaf €40,-. Hieronder lees je hoe dit werkt.

Image3_000.png
Image8.png

Ontwerpen gemaakt door Q-BUS Architectenbureau

Giften

Als maatwerkbedrijf zijn wij voor een groot deel afhankelijk van subsidies en giften om onze werking te financieren. Je kunt De Posthoorn steunen met een fiscaal aftrekbare gift. Zo help je ons om onze werking verder uit te bouwen.

 

Elke gift groter of gelijk aan € 40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een belastingvermindering van het bedrag van uw gift.

Als privé persoon krijg je een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag. Een gift die je privé hebt betaald is aftrekbaar in je aangifte personenbelasting. Voor vennootschappen zijn giften, tot maximum 5% van de fiscale winst, evenzeer aftrekbaar.

Geïnteresseerden kunnen een vrije bijdrage storten op rekeningnummer BE70 4526 1178 0125 met vrije mededeling "Voornaam (volledig) en Achternaam gevolgd door het woord gift" (bijvoorbeeld Marie Durand gift).

Gelieve vervolgens een e-mail te sturen naar posthoorn@swdeposthoorn.be met vermelding van je naam, voornaam, rijksregisternummer (of ondernemingsnr. in geval van een vennootschap) , adres en bedrag van de gift. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de opmaak van een fiscaal attest. Je ontvangt dit attest ten laatste in februari van het jaar volgend op de storting. Dit attest heb je nodig voor je aangifte personenbelasting (privé persoon) of boekhouding (vennootschappen).

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Wil je actiever betrokken worden? Doneer je tijd​!

De Posthoorn is regelmatig op zoek naar vrijwilligers om ons team van medewerkers te versterken (vb. in de bediening van de taverne of als chauffeur, als stikster in het naaiatelier of hulp in de groendienst). Wil jij je graag inzetten voor een sociale onderneming? Kan jij je hiervoor vrijmaken op weekdagen?

Neem dan contact op met onze HR-verantwoordelijke via marylene@swdeposthoorn.be of 0474/05.75.80.

CERA ondersteunt de verbouwingen van De Posthoorn

Met 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. CERA geeft een steun van €3000 voor de aankoop en installatie van een lift naar onze feestzaal. 

De Posthoorn
bottom of page